Home Дейности Фотоволтаични електроцентрали
Фотоволтаични електроцентрали PDF Drucken E-Mail
Freitag, den 01. Mai 2009 um 08:04 Uhr
There are no translations available.

  • изготвяне на предпроектни проучвания, включващи:

-проучване на терена, върху който се предвижда да бъде реализиран проектът-наклон,изложение и др.;

-определяне на нивото на слънчевата радиация;

-прогнозно годишно производство на енергия;

-предложение за конкретна технология, която да бъде използвана за реализация на проекта.

  • изготвяне на работни проекти за изграждане и присъединяване на фотоволтаичната електроцентрала към мрежата
  • подготовка на документи за получаване на виза за проектиране, разрешение за строеж, внасяне на искане за проучване на условията за присъединяване към ел.разпределителната мрежа
  • подготовка на бизнес планове и подготовка на документи за кандидатстване по европейски програми
  • доставка и монтаж фотоволтаичната електроцентрала
  • въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната електроцентрала
  • гаранционно и извънгаранционно обслужване на електроцентралата
Zuletzt aktualisiert am Freitag, den 01. Mai 2009 um 08:31 Uhr