Home Дейности Инсталации за Електропроизводство с Парни Турбини
Инсталации за Електропроизводство с Парни Турбини PDF Drucken E-Mail
Freitag, den 28. November 2008 um 09:59 Uhr
There are no translations available.

  • комбинирано топло(паро) и електропроизводство на базата на прегрята пара (парогенератори и парни турбини) – могат да бъдат използвани всички видове течни и газообразни горива
  • едно и двустъпални турбини на наситена пара
  • многостъпални турбини на прегрята пара
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 15. April 2009 um 09:55 Uhr