Home Дейности Пречиствателни инсталации за отпадни води и въздух
Пречиствателни инсталации за отпадни води и въздух ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 28 Ноември 2008 10:03
  • цялостно оборудване за пречиствателни инсталации, без ограничение на количеството отпадни води
  • блокови инсталации на принципа на дълбоко биологично пречистване на отпадни води – до 1 000 куб.метра на денонощие
  • компактни инсталации за филтрация, обратна осмоза и биологично пречистване на отпадни води.
  • инсталации за пълно пречистване на въздух, независимо от количеството и вида на замърсителя.
  • контейнеризирани инсталации за ултра-филтрация и обратна осмоза за пълно пречистване на силно замърсени с химикали води.
Последно променен на Сряда, 15 Април 2009 09:55