Home Технологии Преработка на твърди битови отпадъци
Преработка на твърди битови отпадъци PDF Print E-mail
Tuesday, 10 March 2009 11:56
There are no translations available.

BEKON Суха Метанизация 

Биогаз от Суха Ферментация

До сега, биогаз технологиите бяха концентрирани основно в „Течна (Мокра) Ферментация” на фермерските и общинските биоотпадъци. Преработката на ВЕИ с високо съдържание на сухо вещество (като царевичен силаж) или ТБО беше силно затруднено. Патентованият от BEKON процес на „Суха Ферментация” вече дава възможност за добив от на биогаз от органични отпадъци с високо съдържание на сухо вещество, без да се налага те да се „втечняват”. Този метод дава възможност за ферментация на биоотпадъци с до 50%  съдържание на сухо вещество.

Процесът на BEKON

Органичната материя или биоотпадъците, складирани във бетонени ферментери, се поливат чрез дъждовална система с циркулираща, вече ферментирала течност, съдържаща „огладнели” бактерии, в условие на безкислородна среда. Не е необходимо допълнително разбъркване, препомпване и добавяне на допълнителен материал.Излишната течност се събира чрез дренажна система и се складира в резервоар. В него тя се подгрява отново (ако е необходимо) и пак се разпръсква върху биоотпадъците във ферментера. Ферментацията се извършва при „мезофилна” (благоприятна за ферментацията) температура от 34-37° C, която се регулира и поддържа чрез вградената в пода и стените отоплителна система.Полученият при ферментацията биогаз (състоящ се основно от до 65 % метан CH4 и до 35 % въглероден двуокис CO2) се подава към ко-генератор. Чрез ко-генератора, който представлява газов двигател, присъединен към електро генератор и оборудван с топлообменници на димните газове и на охлаждането на маслото, биогазът се преобразува в използваема електро и топлоенергия. Постоянното производство на биогаз се гарантира от едновременната работа на ферментерите (минимум 4 на брой). След приключване на процеса на ферментация (пълно разграждане на биоматерията), инертният вече материал се изважда от ферментерите за следваща преработка (сепариране на ферометали, стъкло, висококачествен хумус, пластмаси, хартия, дървесина, и др. използваеми фракции).  

Непрекъснат Процес На Суха Ферментация 

Методът на BEKON е едностепенен „непрекъснат” процес. Различните степени на разпадане на биоматерията (т.е., хидролизата, образуването на киселини и метан) се извършва във един и същ ферментер. „Непрекъснат” се има в предвид, че по време на ферментацията не се добавя или отнема материал и биоотпадъците остават във ферментерите до края на процеса на изтляване (време на престой). При Сухата Ферментация биоотпадъците не трябва да са в течна фаза, както е при „Течната (Мокра) Ферментация. Те се поливат (омокрят) постоянно със тяхната собствена ферментирала течност, което гарантира идеални условия за развитие на бактериите. Температурата се поддържа съобразно моментните условия на процеса, като е възможно и добавяне на вещества за катализиране (подобряване) на резултатите от процеса.  

Конструкция на BEKON Инсталацията

Модулно Развитие

Дайджестрите (т.е. Ферментерите) представляват газоплътни, бетонени, приличащи на гараж камери, които се зареждат и изпразват с челен товарач. В зависимост от дневното количество биоотпадъци, те се проектират и изграждат редом един до друг така ,че да се гарантира равномерното производство на биогаз. Заради това, че Заводите за Суха Ферментация BEKON преработват биоотпадъци с високо съдържание на сухо вещество те са с много компактни размери. При възникване на необходимост те могат много бързо и лесно да се разширят чрез изграждането на нови камери.Инсталациите за Суха Ферментация на BEKON могат да се съчетават и интегрират идеално със съществуващи сметища. Наличните челни товарачи и сепариращи машини също могат да се използват. 

Отоплени Подове и Стени

Температурата в изолираните Ферментери на BEKON се регулира посредством отоплените подове и стени, намиращи се в контакт с ферментиращите материали. Тръбите на отоплителната система се вграждат в бетонените подове и стени още по време на отливането им. По този начин се избягват всякакви прегради във вътрешността. Подгряването на течността за оросяване се извършва чрез топлообменник, намиращ се извън Ферментерите. Вследствие температурата във Ферментерите се контролира много прецизно.

Херметични Врати

Ферментерите на BEKON са оборудвани с хидравлично задвижвани, газоплътни, стоманени врати. Те имат пневматични гумени уплътнения, които при притискането си към бетонената конструкция, осигуряват херметичното затваряне на входният отвор. Преди отварянето, въздухът от уплътненията се изпуска. Те се отварят отдолу нагоре за да се предотврати заклещване и повреждане на опериращите машини. Надуваемите уплътнения са разположени в краищата на вратите и така допълнително са предпазени от повреди. Ферментерите работят при леко свръх налягане от 20 hPA, което допълнително предотвратява образуването на експлозивна газо-въздушна смес дори и при загуба на херметичност.

Експлоатация на Инсталацията

Ефективна Експлоатация

Едно от най-важните предимства на Технологията за Суха Ферментация на BEKON се състои в това, че не е необходимо постоянно разбъркване на биомасата. Съответно не са необходими устройства за препомване и разбъркване.Много рядко се налага и предварителна обработка на входящият материал. Като цяло Технологията е по-опростена и надеждна от тази на Течната Ферментация.Инсталацията на BEKON няма подвижни части. Поради тази причина цената за поддръжка и персонал е ниска. Консумираната енергия при процеса е също малка, и това го прави удобен за третиране на биомасата с високо съдържание на сухо вещество и наличието на дървесина, пластмаса, пясък, гума и др. не е никакъв проблем.

Компютъризирано Управление и Наблюдение

Процесите в Инсталациите за Суха Ферментация на BEKON са компютърно управляеми и наблюдавани. Промените в циклите на оросяване, температурата, както и параметрите на биогазът се регулират поотделно за всеки един Ферментер. Постоянното наблюдение и контролиране на параметрите позволяват оптимизиране на процеса и вследствие на това – висок и надежден добив на биогаз

Безопасност

Инсталацията за Суха Ферментация на BEKON е продукт на дългогодишен опит, множество експерименти и вследствие – патенти. Експлозии по време на фазата  на преминаване на средата от метан към въздух (при отваряне на Ферментерите) е невъзможна. Не се допуска образуването на избухлива газо-въздушна смес. По време на изпразването и пълненето на Ферментерите, специална вакуумна система осигурява постоянният приток на пресен въздух и проветряване на ферментационната клетка. Контролната зала на Инсталацията се разполага така, че да се осигурява постоянно визуално наблюдение на вратите на всички Ферментационни клетки. Инсталациите за биогаз на BEKON са високо рентабилни, заради техните надеждни конструкции. BEKON е развил и патентовал редица технологии за да осигури на клиентите си надеждна и безопасна експлоатация на Инсталациите. Още повече – технологията на BEKON гарантира покриване на най-строгите изисквания на съществуващите стандарти.

 

Last Updated on Thursday, 16 April 2009 10:56