Home Category Table Хладилник
Хладилник PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 11 October 2006 01:13
There are no translations available.

  • Подберете точния обем хладилник, съобразно нуждите си.
  • Монтирайте хладилника на места, отдалечени от нагревателни елементи и от пряко слънчево греене.
  • Монтирайте хладилника вертикално и слабо наклонен назад за плътно затваряне, като осигурите свободна циркулация на въздуха в задната му част.
  • Настройте температурата вътре в хладилника на 4-5 градуса, а в камерата за замразяване от -1 до -12 градуса.
  • Отваряйте вратата на хладилника по-рядко и за по-кратко време.
  • Не поставяйте в хладилника си топли продукти.
  • Почиствайте редовно от лед вътрешната част на хладилника.
  • Почиствайте редовно задната част с топлоотделящи елементи на хладилника.
  • Особено внимавайте с употребата на фризера. Подменяйте своевременно гумения уплътнител и регулирайте вратата за плътно затваряне. Сведете до минимум отварянето.
  • Не задавайте по-ниска от необходимата Ви температура.
Last Updated on Thursday, 30 October 2008 16:03