Home Дейности Инсталации за Електропроизводство с Парни Турбини
Инсталации за Електропроизводство с Парни Турбини PDF Print E-mail
Friday, 28 November 2008 09:59
There are no translations available.

  • комбинирано топло(паро) и електропроизводство на базата на прегрята пара (парогенератори и парни турбини) – могат да бъдат използвани всички видове течни и газообразни горива
  • едно и двустъпални турбини на наситена пара
  • многостъпални турбини на прегрята пара
Last Updated on Wednesday, 15 April 2009 09:55