Био Дизел - Енергия от Биологичен Произход PDF Print E-mail
Friday, 28 November 2008 12:29
There are no translations available.

Дизел работело с гориво от 100% чисто фъстъчено масло. На 27 февруари 1892 г. Дизел подава заявка за получаване на патент на "нов рационален топлинен двигател". Рудолф Дизел получава патент в имперското патентно бюро в Берлин на 23 февруари 1893 година под името "Метод и апарат за преобразуване на висока температура в работа".
Мощността на двигателя е 20 конски сили при 172 оборота в минута, КПД 26,2% при тегло пет тона. Тези параметри превъзхождат с много съществуващите двигатели на Ото с КПД 20% и корабните парни турбини с КПД 12%, което предизвиква незабавен интерес от промишлеността. Известният днес "дизелов" двигател всъщност някога е можело да бъде задвижван от въглищен прах разтворен във вода, минерално гориво, и... с растителни масла. Самият Дизел е мислел, че след време дизелът ще бъде скъп лукс ... Предвиждал е поскъпването му. През 1900-на година Рудолф Дизел представя своя двигател на Световното изложение в Париж, където за гориво използва 100% чисто фъстъчено масло. През 1911-а година Дизел заявява: "Моят двигател може да работи с растителни масла и ще помогне значително в развитието на селското стопанство в страните, които го използват!", а една година по-късно той казва: "Използването на растителни горива вместо конвенционални такива може да изглежда иронично днес, но тези горива, с течение на времето могат да бъдат точно толкова важни, колкото петрола и продуктите, извличани от въглищния катран днес!".
След смъртта на Р. Дизел през 1913-та година, изобретеният от него двигател е модифициран да работи със силно- замърсяващо петролно гориво, известно на всички ни като "дизел"... Въпреки това, идеите му по отношение на земеделието, както и неговото изобретение полагат основите на едно ново екологично чисто и възобновяемо гориво!

Емисии от био дизел.

По своята химическа природа растителното масло е въглехидрат - молекулата му съдържа атоми на въглерод и водород (също като петрола), но съдържа и около 11% атомна маса кислород, което го прави дори по-добро гориво от нафтата. Био дизелът е екологично чисто гориво произведено от растителни и животински мазнини, чрез процес наречен преестерификация. Представлява моно- алкил естери на мастните киселини присъстващи в растителните и животински мазнини. Използването на био дизел в дизеловите двигатели довежда до драстично намаление на отделените, при изгарянето, въглеродни окиси, двуокиси, въглеводороди и пълно отсъствие на серни съединения. Подходящ е за всички дизелови двигатели, без да се прави някаква модификация по тях.

Био дизелът в България и Европа.

Над 26 тона био дизел е произведен в България от употребявани мазнини от фритюрници и растителни масла от пролетта на миналата година досега. В момента цената е с 8-10% по-ниска от тази на минералното дизелово гориво. За суровина се използват всички растителни мазнини - маслото от рапица, палмово масло, соево масло, вторични мазнини. В България има идеални климатични условия за производство на рапица и то върху пустеещи земи. Био дизелът има доста по-ниско цетаново число от конвенционалната нафта, което гарантира по-добро изгаряне на горивото, снижава разхода и удължава живота на двигателя. Липсата на сяра, тежки метали, въглероден окис и въглероден двуокис намалява с около 55% вредните емисии за околната среда. Всички дизелови автомобили, произведени след 1995 г. могат да работят с чист био дизел, но практиката в Европа първоначално е била да се смесва с минерален дизел в съотношение 80:20 в полза на старото гориво. Производството на био дизел се осъществява чрез естерификация на висшите мастни киселини в растителни, животински и отпадъчни мазнини. В България има инсталация за производство на био дизел от използвана растителна мазнина от кухните на хотели и ресторанти. Следващата стъпка, която е необходима, е да се създаде мрежа от подобни малки предприятия, която да обхване цялата страна и да оползотворява отпадъчната мазнина от големите градове, туристическите центрове и курорти. Интерес представлява и производството на растително масло и впоследствие – био дизел от маслодайни култури, като се използват предимно пустеещи земи, угари и замърсени територии. При този подход е необходима схема за ефективно земеделие (осигуряване на високи добиви) и за оползотворяване на вторичните продукти: слама, кюспе, глицерин. Това ще позволи намаляване на цената на крайния продукт – био дизела.

фъстъчени културипалмови културисоеви културиотпадъчно олиомаслодайни културипилешка масживотинска мас
Last Updated on Wednesday, 15 April 2009 10:00