Home Блог Категория
Example of Category Blog layout (FAQs/General category)
Възобновяеми енергийни източници ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Март 2009 10:22

Преференциални изкупни цени без ДДС за електричество, призведено от ВЕИ с инсталирана мощност до 10 MW

(в сила от 1 април 2008)

1. На вятърни електрически централи с пълни ефективни годишни часове на работа до 2250 часа и с инсталирана мощност 800 кW и повече – 185,95 лв./МВтч;

2. На вятърни електрически централи с пълни ефективни годишни часове на работа над 2250 часа и с инсталирана мощност 800 кW и повече – 167,90 лв./МВтч;

3. На вятърни електрически централи с инсталирана мощност под 800 кW с асинхронен генератор с кафезен ротор – 139,96 лв./МВтч;

4. На електрически централи, работещи с фотоволтаични модули до 5 кWр – 782,00 лв./МВтч;

5. На електрически централи, работещи с фотоволтаични модули над 5 кWр – 718,00лв./МВтч;

6. На електрически централи, работещи с отпадна дървесина до 5 МW – 215,00лв./МВтч;

7. На електрически централи, работещи с отпадъци от земеделски културидо 5 МW – 162,00 лв./МВтч;

8. На електрически централи, работещи с енергийни култури до 5 МW – 184,00лв./МВтч;

9. На водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МW – 97,12 лв./МВтч.

 

Последно променен на Петък, 10 Април 2009 12:56
 
Природен газ ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Март 2009 10:21
price
Последно променен на Вторник, 10 Март 2009 10:27
 
Топлоенергетика ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Март 2009 10:20
price
Последно променен на Вторник, 10 Март 2009 10:27
 
Електроенергетика ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Март 2009 09:47
price
Последно променен на Вторник, 10 Март 2009 10:27